Fiskeribladet har gjentatte ganger omtalt temaet sosial dumping. Det er flott at næringens største redaksjonelle organ holder fanen høyt på temaet.

Nå sist, imidlertid, opplever jeg det som litt søkt når tarifforganisasjonen Mannskapsseksjonens leder kritiseres for ikke å ha tatt temaet opp som en del av sin innledning under Norges Fiskarlags landsmøte, der saken det ble innledet i var «Fremtidens fiskefartøy».

Som nærings- og interesseorganisasjon for norske fiskere har vi gjentatte ganger påpekt og omtalt at medlemmer har forpliktelse om å følge tariffen når det gjelder arbeidsforhold. Når det gjelder utenlandsk mannskap har vi i fiskerioverenskomsten også et punkt som omtaler nettopp dette i §1, A5: «Utenlandsk mannskap ansettes på samme tariffmessige vilkår som norsk mannskap.»

Vår rolle er å formidle at våre medlemmer skal opptre i henhold til tariffens- og lovens bokstav. Det er å ta det for langt når vår vaktbikkje, Fiskeribladet, forventer at Norges Fiskarlag skal opptre som etterforsker, dommer og bøddel. Vi er tydelig på at våre medlemmer skal følge lover, regler og tariff. Så enkelt og ukomplisert som det.

Om eller når det påvises brudd i henhold til lover og reglene må dette korrigeres. Det er slik vi har det i vårt samfunn. Ved mistanke om straffbare forhold kan det medføre etterforskning og eventuell straffeforfølgelse. Det privilegiet er det lovens voktere og vaktbikkjer som har. Ikke Norges Fiskarlag.

Les Fiskeribladets lederartikkel

.