Norsk næringsliv er hardt rammet av den globale pandemien. Regjeringen har