Det er lettere å forklare regnestykket for sløsingen enn å finne en god forklaring