Det er lettere å forklare regnestykket for sløsingen enn å finne en god forklaring på at det ikke ble et norsk konsumloddefiske.

70.726 tonn lodde, er den mengden lodde den islandske flåten har fisket i år etter at Island med en armada av fiskebåter og islandsk havforskning valgte å måle bestandsmengden med loddeinnsigene til islandsk sone i januar og februar. I tillegg fikk norske båter fiske 42.358 tonn lodde i islandsk sone takket være islendingenes samtids- og sanntidsforskning. Bare den norske og islandske flåten fikk fiske 113.000