Snøkrabbe-konflikten i nord er i ferd med å utvikle seg til en virkelig verkebyll for norske myndigheter. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) kjører så hardt på at vi ikke skal gi bort en eneste snøkrabbe at konflikten fort kan ende i Haag-domstolen. Det er nødvendigvis ikke godt nytt for Norge. Samtidig er det viktig for Norge at EU ikke får innpass i snøkrabbfisket på kontinentalsokkelen, siden innrømmelser kan få betydning for kontrollen over olje- og gassressursene våre lengst nord. Her gjelder det med andre ord å trå varsomt, og ikke gi mer enn det vi har råd til.

Det gjelder å trå varsomt i snøkrabbe-konflikten, og ikke gi mer enn det vi har råd til.