Eksportverdien av norsk sjømat økte med 14,5 prosent i januar, sammenlignet