Makrellens sonetilhørighet til Norge kan være satt på spill etter at den norske makrellflåten ser ut til å ende opp med å fiske 85 prosent av makrellkvoten i EU-sonen i år. Sonetilhørigheten er et av hovedkriteriene som legges til grunn makrellen i