Makrellens sonetilhørighet til Norge kan være satt på spill etter at den norske makrellflåten ser ut til å ende opp med å fiske 85 prosent av makrellkvoten i EU-sonen i år.

Sonetilhørigheten er et av hovedkriteriene som legges til grunn makrellen i nordområdene skal fordeles mellom kyststatene i internasjonale forhandlinger. Kyststatene har i mer enn ti år ikke kommet frem til en felles enighet om makrellfordelingen, særlig på grunn av uenighet om sonetilhørigheten.

Ferske tall fra Norges Sildesalgslag viser at den norske flåten til og med onsdag i denne uka har fisket og meldt inn 143.600