Makrellens sonetilhørighet til Norge kan være satt på spill etter at den norske makrellflåten ser ut til å ende opp med å fiske 85 prosent av makrellkvoten i EU-sonen i år.

Sonetilhørigheten er et av hovedkriteriene som legges til grunn makrellen i nordområdene skal fordeles mellom kyststatene i internasjonale forhandlinger. Kyststatene har i mer enn ti år ikke kommet frem til en felles enighet om makrellfordelingen, særlig på grunn av uenighet om sonetilhørigheten.

Les også