Vi har i stadig økende grad registrert at fiskere uttrykker en usikkerhet og misnøye rettet mot Norges Fiskarlag og fylkeslaget. Særlig gjelder det fiskeripolitiske forhold og om fiskarlaget evner å ivareta kystfiskernes interesser og posisjon fremover i fiskerinæringen. Eksempelvis diskuteres det ganske mye at Fiskebåt synes å ta større plass og får gjennomslag for sine synspunkter også i fagområder som vedrører kystfiskerne.

Dette bekymrer oss. Vi er redd for fremtiden til Norges Fiskarlag , og at man fremover vil se en økende medlemsflukt og svekket organisering av kystfiskerne. At dette vil gi andre grupperinger økt innflytelse er ganske åpenbar.

Framover vil tunge politiske saker settes på dagsorden. Vi kan nevne kvotemeldingen, arealfordeling, strukturering og tilbakefall av kvoter, i tillegg til viktige forutsetninger for rammebetingelsene som havressursloven, deltakerloven mv.

Hvem er det som har best forutsetninger for å oppnå gjennomslag for sine synspunkter? Svaret vil være de organisasjoner som har sterke administrative ressurser til å foreta analyser, bygge opp god argumentasjon og drive påvirkning politisk i media.

Som kystfiskere ønsker vi å få til en konstruktiv diskusjon i fiskarlaget om hvordan vår organisasjon skal organiseres for å kunne ivareta interessene for alle flåtegrupper. I 2017 var det framlagt en plan på Landsmøtet for ny organisering der nettopp det å kunne bli sterkere administrativt for kystfiskerne var viktig, og slik komme mer på høyde med Fiskebåt.

Vi vil derfor sette fram forslag til styret i Nordland om snarlig ta en diskusjon om framtidig organisering. Forslaget fra 2017 er interessant med sammenslåing av fylkeslagene til en organisasjon i nord og en i sør. Dette tror vi vil være riktig løsning fordi det vil kunne gi oss mulighet til å styrke den faglige kapasiteten og til bedre å kunne ivareta kystfiskernes interesser.

Man klarte i 2018 ikke å bli enige om det framlagte forslaget. Men det betyr ikke at forslaget var dårlig. Kanskje kan det være nødvendig å sette seg ned å se på saken med fokus på de delene i forslaget der det syntes å være enighet, dvs de store linjene, for å skape en sterkere organisasjon der noen viktige strategiske mål for dette vil være:

  • Styrke kystfiskernes organisering ved å styrke de økonomiske kompetansemessige ressurser
  • 
Sikre deltakerloven og den aktive fiskers posisjon i næringen
  • 
Trygge kystflåtens rammebetingelser

  • Påvirke de politiske beslutninger


Vi håper styret vil betrakte dette som et konstruktivt innspill. Det vi ønsker er først og fremst å skape en sterk organisasjon for kystfiskerne innenfor et slagkraftig Norges Fiskarlag.

Forslaget er signert av 30 fiskarlag medlemmer fra nordre Nordland, inklusiv noen tidligere utmeldte medlemmer som gjerne vil tilbake til et reorganisert Norges Fiskarlag.

Andøy: 
Thor Wold

Bø: Tom Tobiassen og Roger Skog

Fauske: Einar Frismo

Flakstad: Erling Amundsen

Sortland: Ketil Marthinsen, Kenneth Olsen, Stefan Skog

Vestvågøy: Per Roger Vikten, Arnt Johansen, Roger Grav, Daniel Myklebust, Ole Jakob Wangsvik, Vebjørn Grønhaug, Stein Grav, Geir Westby, Thomas Sivertsen, Morten Kristiansen og Hermod Haug Larsen

Vågan: Leif Denkert Karlsen og Holger Pedersen

Øksnes: Kurt Karlsen, Remi Hermansen, Kristoffer Rognan, Marius Knutsen, Stein Ronny Vornes, Robert Brun, Finn-Arne Andersen, Jan Olav Mortensen og Geir Rognan