Fra 2014 til 2019 var det en nedgang i fangsten av makrell på 42 prosent, samtidig som førstehåndsprisen økte med 126 prosent. Prisøkningen kan forklares