Fiske har man gjort til alle tider, men det er fortsatt mye vi ikke vet