Støre uttalte til NRK mandag morgen at han støttet skyting av «Freya» fordi Norge «må ta upopulære beslutninger» siden vi er en «havdriftsnasjon», og setter skyting av «Freya» i sammenheng med sel- og hvalfangst. Støre fremstiller det også som om reaksjonene primært kommer fra «utlandet» – dette reagerer NOAH på.

Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH Foto: nyebilder.no


Det er skammelig at Støre prøver å fremstille det som om reaksjonene på skytingen av «Freya» kommer fra «utlandet» – som om ikke nordmenn er opptatt av ville dyrs livsrom og velferd. Både norske fagfolk, opinion og organisasjoner har reagert sterkt på at «Freya»ble tatt av dage, mens de som plaget og forstyrret henne ikke har fått én eneste represalier i form av bot. Den katastrofale signaleffekten er at mennesker kan gjøre hva de vil mot ville dyr. Det er ikke bare folk i «utlandet» som forstår at dette er et høyst utidig signal å gi når vi er midt oppi en naturkrise.

Støres uttalelser gir grunnlag for mistanke om at skytingen av «Freya» nærmest var et ideologisk valg. Statsministeren benytter anledningen til å fremme blant annet hvalfangsten – som utføres i strid med en internasjonal miljøavtale fra 1982. Ifølge en undersøkelse utført for blant annet NOAH i 2021, er imidlertid 60 prosent av nordmenn kritiske til hvalfangsten.

NOAH reagerer sterkt på at Støre bruker «Freya» til å forsvare selfangst og hvalfangst; dette antyder at beslutningen om å ta livet av «Freya» kan ha vært ideologisk betinget. Det kan virke som om Støre her prøver å si at Norge er et land hvor det ikke skal brukes ressurser på å hjelpe ville dyr, og at ville dyr kun er til for at mennesker skal utnytte dem. Norge «må» slett ikke se på dyr kun som gjenstander som enten skal utnyttes eller ryddes av veien ved hjelp av gevær – det er et bevisst ideologisk valg å se bort ifra dyrs egenverdi og vår forpliktelse overfor ville dyr, som blir stadig mer presset. Dette er i så fall et valg regjeringen gjør mot mange nordmenns vilje.