Sjømatbedriftene må derfor ha kunnskap om hvordan man sikrer seg mot denne typen kriminalitet og ha interne rutiner og prosesser på plass, slik at man kan raskt kan reagere når det skjer noe mistenkelig. Det kan spare bedriftene for millionbeløp.

Store kostnader

De årlige globale kostnadene som følge av nettkriminalitet vil passere 6000 milliarder amerikanske dollar i 2021, noe som er en dobling fra 2015. Befolkningsvekst og en større andel på nett vil bidra til at slike kostnader øker. Cyberangrepet mot AP Møller Maersk i juni 2017 kostet alene selskapet 250 millioner amerikanske dollar, tilsvarende 10,3 prosent av selskapets EBIT. 

Norske