Erfaringene med skjønnhetskonkurranser er ikke gode.

Frem til 2013 ble lakse- og ørrettillatelser tildelt når den sittende regjering mente det var riktig. Vinnerne var ikke sjelden den som best klarte å sminke søknadene sine.

Kontrollen var fraværende

Tildelingskriteriene varierte. I en periode skulle fiskeindustri og økt foredling premieres. Ved andre tildelinger har det vært likestillingshensyn, urfolksrettigher og grønne miljøkrav som lå til grunn. Kontrollen med om tildelingskriteriene ble oppfylt var fraværende, og vi opplevde at tillatelser ble videresolgt før de kom i drift.