De vedtok krav til et mer investeringsnøytralt skattesystem og nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Natur og Ungdom applauderer ungdomspartiet for å ta miljøet på alvor, og mener de må vise vei for moderpartiet.

Therese Hugstmyr Woie, leder av Natur og Ungdom Foto: Natur og Ungdom

Vi er glade for at Unge Høyre ønsker å ta vare på våre aller mest sårbare havområder ved både iskantsonen og i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er et kjempeviktig steg for å flytte debatten videre fra krangling om enkeltområder til de viktige spørsmålene om hvordan vi skal gjennomføre en rettferdig omstilling.

Hvis Høyre mener alvor om å være et framtidsrettet part, må de lytte til de miljøfaglig rådene og ungdomspartiet. Oljeboring i disse områdene vil være gambling med norsk økonomi og det miljøvennlige kystfisket. Det er på tide at Høyre lytter til ungdomspartiet som krever vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, Barentshavet Nord og at iskanten skal flyttes sørover.

Unge Høyre ønsker å sette ned et utvalg med oppdrag om å analysere den økonomiske risikoen staten tar på seg med oljepolitikken. Målet er at staten skal bære mindre risiko, og ikke investeringsnøytralitet. Resolusjonen kan leses her.

Det er ikke kun trusselen fra klimaendringer og mulige oljesøl som henger over dagens unge. Det er også en helt reell fare for at staten tar store deler av risikoen ved nye oljeprosjekter som kan vise seg å aldri bli lønnsomme for staten. Dette må bli en av de store sakene i årets valgkamp, og det blir svært viktig at vi nå har med Unge Høyre til å legge press på Høyre.

Flere ganger har ungdomspartiet vært veldig nære å gå inn for vern av LoVeSe. Fra før av har Unge Høyre også vedtatt krav om å «Legge til grunn en markeds- og miljøbasert nedtrapping av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel.» Ungdomspartiet har tidligere vedtatt Barentshavet Nord og flytte iskanten sørover.