Senest med regjeringens julegave til trålrederne: 7477 ekstra tonn av torskekvoten, på bekostning av