2,5 millioner kroner i tilskudd til selfangst er ikke nok til å . Nå kan det se ut til at fem redere vil