Riksrevisjonen la for snart to uker siden fram Der kritiserer de at etablerte fiskeripolitiske prinsipper er blitt utfordret, at økte kvotepriser gjør rekruttering vanskeligere,