Den offisielle statistikken fra SSB over årets laksefangst i elvene er klar. Totalt ble det fanget 123.167 laks i elvene i Norge. 28.753 av disse ble satt tilbake for å sikre nok gytefisk i elvene.

Norske Lakseelver, som representerer forvaltningslagene i 105 norske elver, er spesielt bekymret for utviklingen i Øst-Finnmark. Nye fisketidsreguleringer skal nå vedtas av Klima- og miljødepartementet og gjelde for fem år.

Torfinn Evensen i Norske Lakseelver Foto: Anders Furuset

I Finnmark er det nå innstilt på å forby fisket med krokgarn i sjøen, men Norske Lakseelver mener at utviklingen gjør at departementet må ty til skarpere lut.

Vi har forståelse for det kulturelle aspektet ved sjøfiske etter laks, og også når det gjelder garnfiske i Tana, men kultur kan ikke trumfe biologi. Myndighetene må ta grep om den katastrofale utviklingen vi nå ser. Det er trolig ikke nok å fjerne krokgarn. Det må også sterkere restriksjoner til på notfisket etter laks i sjøen og på fisket i selve Tana.

Krokgarn i sjøen har vært forbudt i hele resten av Norge siden 2002. Først på strekningen Rogaland-Troms i 1997, så resten av kysten til Skagerak i 2002.

Tallene for sjølaksefisket kom 26. november i fjor. Fangstene i sjø i Tana kommune kollapset i 2004, og har ikke tatt seg opp igjen. I fjorårets sjølaksefiske ble det tatt knappe to tonn.

Sjøfangstene i 2020 var de dårligste noensinne – og nå bekrefter også elvefisketallene at det går mot fullstendig kollaps. Om ikke forvaltningen kommer inn i et fornuftig spor, spøker det for verdens største og viktigste vassdrag for atlantisk laks.

Den eneste kommunen som har en positiv trend i fangsten i sjø, er Nesseby. Mye av laksen som beskattes her er imidlertid laks som skal videre vestover til elvene i Vadsø, Berlevåg. Båtsfjord eller Tana, eller østover til elvene i Sør-Varanger og Russland. Det bekreftes av resultatene i Kolarctic-prosjektet.

Fisket i Nesseby er et stjerneeksempel på sjølaksefiskets beskatning av blanda bestander. Ut fra føre-var-prinsippet og i tråd med NASCOs retningslinjer, burde Miljødirektoratet ha stoppet dette nå i forbindelse med de nye fisketidsreguleringene.

Laks fanget i elv i Øst-Finnmark siste tre år 2018 2019 2020
Tana m/bielver (norsk del) 8050 4612 3352
Vestre Jakobselv 2634 2232 2998
Komagelva 1487 1785 1081
Syltefjordelva 1389 2267 867
Kongsfjordelva 1147 1134 855
Neidenelva (norske del) 1433 1496 853
Bergebyelva 856 711 730
Vesterelva i Nesseby 251 156 421
Grense Jakobselv 160 379 276
Skallelvvassdraget 327 429 254

Kilde: SSB