I Fiskeribladet 27. mars 2020 har Enoksen fra Sortland, oppdrettsnæringas trofaste ridder, et innlegg der han beskriver en artikkel jeg har skrevet om nye anlegg ved Gapøya i Kvæfjord som mobbing, sverting av Eidsfjord Sjøfarm og hets av fiskeoppdrett. 

Luftige tanker

Han påviser ingen feil, det meste dreier seg om at han er fornærmet på næringas vegne fordi jeg tillater meg å kritisere fremgangsmåten og konsekvensene. Når man skriver et motinnlegg bør man ha mer å fare med enn luftige tanker om motstanderens motiver og fritidssysler.

Gapøya ligger innerst i Andfjorden ved innløpet til Godfjorden, den eneste oppdrettsfrie fjorden i området. Øya er et naturreservat med flere hundre hekkende sjøfugler og flere registrerte oppvekstområder for ulike fiskearter i nærheten. 

Godfjorden er kjent for sin fiskerikdom, til og med skreien går inn der på denne tid av året. Gapøya tilhører Kvæfjord kommune, men grensa til Sortland går midt i sundet mellom Gapøya og Hinnøya. De to anleggene planlegges på Sortlands side av sundet, men like inntil grensa. 

Det kuriøse med denne saken er at Kvæfjord kommunestyre for fem år siden enstemmig sa nei til et forslag om to oppdrettsanlegg på Kvæfjords side av grensa. Nå kommer det altså forslag om to anlegg like ved, men på Sortlands side.

En uskyldig søknad

Enoksen gjør et nummer av at det eneste Eidsfjord Sjøfarm har gjort er å sende en søknad til Sortland kommune om dispensasjon fra arealplanen. 

Oppegående mennesker skjønner jo at det ikke er en forbrytelse å sende en søknad. Det er konsekvensene om søknaden blir innvilget som bekymrer. For Enoksen tror vel ikke at søknaden ble sendt bare for moro skyld, sånn i forbifarten? Nei, firmaet har nok et reelt håp om at søknaden skal resultere i to nye anlegg ved Gapøya.

La oss se på hva som skjer om søknaden blir etterkommet:

  • Gapøya naturreservat blir ødelagt.
  • Godfjorden og deler av Kvæfjorden blir ubrukelig som fiskefjord for lokalbefolkningen.
  • Alle berørte beboere og foreninger som har sagt nei blir overkjørt.
  • Et fiskemottak i Bogen må legges ned.
  • Forholdet mellom Sortland og Kvæfjord kommune forsures.

Hvis Enoksen mener at min påpekning av at Eidfjord Sjøfarm forsøker seg på en «snarvei» for å skaffe seg nye oppdrettskonsesjoner er «mobbing» så får det stå for hans regning.

Kortsiktige profitthensyn

Til slutt gir han en lengre utredning om nødvendigheten av dispensasjoner fra arealplanen. Han benytter uttrykk som gult og rødt kort fra fotballens verden for å få fram sitt budskap. Selv snubler han på hoppkanten når han mener det bør være fritt frem å dispensere fra Sortland kommunes arealplan. 

En arealplan har som formål å balansere og avveie ulike hensyn, herunder til miljø og allmennheten, nettopp for å hindre at kortsiktige profitthensyn under dekke av flere arbeidsplasser til distriktene skal være styrende.

Når jeg beskriver fremgangsmåten til Eidsfjord Sjøfarm og konsekvensene av søknaden, så er det ikke sverting, uthenging eller angrep på næringen. Det er noe vi kaller debatt, Enoksen. Debatt er viktig i et demokrati for å belyse flere sider av en sak. Og debatt er en viktig del av denne saken, spesielt fordi vi har med dominerende og pengesterke aktører som er vant til å få viljen sin.

Til slutt: Det finnes verdier i samfunnet som ikke kan telles i kroner og øre. Etter å ha lest mange av Oddmund Enoksens innlegg i pressen, ser det ut som om dette har gått ham hus forbi.