Det er vanskelig å finne ord når en slik tragedie skjer.

Mange av oss i Kystfiskarlaget har i flere år kjent og vært i kontakt med Reidar Nilsen. I hans lange tid som leder i Norges Fiskarlag møtte Kystfiskarlaget ham med jevne mellomrom til forhandlinger og samtaler.

Spesielt handlet dette om hvordan fiskerne på best mulig måte kunne og burde organisere seg. Det var ikke alltid vi delte hans synspunkter, men Reidar bidro over tid til normalisering og gjensidig respekt mellom våre organisasjoner.

Reidar lot det aldri være tvil om sine meninger. Med sin solide kunnskap og ofte glimt i øyet, erfarte vi ham som en sterkt engasjert talsmann for samfunn og kyst, og ikke minst for den organisasjonen han ledet og hadde ansvar for i tolv år.

Våre varmeste tanker går til hans familie som har mistet sine kjære og nå sitter igjen med sorgen og savnet.

Norges Kystfiskarlag