Min båt er lastet med høringer …

Med høringer så lange som vonde år, språk som til tider kan oppfattes som gresk (av ikke-gresk talende) og henvisninger til diverse lovtekster og andre offentlige dokument, så er det ikke rart at flere faller av lasset.

Når man endelig har innhentet etterslepet, baller det på seg flere nye saker, skriver Helene Kristoffersen. Bildet er fra høring i Stortingets næringskomités om plikttrålernes kvoter.
Når man endelig har innhentet etterslepet, baller det på seg flere nye saker, skriver Helene Kristoffersen. Bildet er fra høring i Stortingets næringskomités om plikttrålernes kvoter.Foto: Nils Torsvik
Publisert 11. February 2022, kl. 06.01Oppdatert 11. February 2022, kl. 07.22