En studie, ledet av SINTEF Ocean og finansiert av FHF, viste at fiskerisektoren har klimagassutslipp mellom 2–24 prosent av utslippet til storfeproduksjon. Drivstofforbruk av fiskeflåten står for det største klimaavtrykket (for produkter uten flytransport).