Debatten om mer bearbeiding av fisk i Norge, kommer opp med ujevne mellomrom. Både forskningsrapporter og koronapandemien har satt tema på agendaen igjen. Den nye klyngen Cod Cluster (tidligere Arena Fish 365 og