Svaret er selvsagt ja, og ikke minst svært ønskelig. Særlig når vi vet at lederstillinger i sjømatnæringa besittes i hovedsak av menn, og når vi vet at jobben for likestilling og mot trakassering er et lederansvar og må forankres i toppen. Det er lederne som må sette standarden. Ser er det ut som min organisasjon har ett likestillingsproblem hvis jeg deltar? Nei, absolutt ikke. Ved å delta viser du at du er åpen og nysgjerrig på hvordan en kan få en mer inkluderende arbeidskultur.

For å sette fart i likestillingsarbeidet i sjømatnæringen arrangerer vi historiens første likestillingskonferanse - Kvinner i Havet 29. september i Bergen. Dette fordi vi har alt å vinne på å gjøre næringen mer attraktiv.

De beste talentene kan velge og vrake, og da må vi må jobbe sammen for at de skal ha sjømatnæringen som sitt førstevalg. I dag forventer man likestilling og en nulltoleranse for trakassering. Vi som arrangerer konferansen gjør dette fordi vi selv trives veldig godt i næringen, og vi ønsker å være med å løfte næringen slik at den oppleves som relevant og fremoverlent. Og fordi vi ønsker oss flere kvinnelige kollegaer.

Mariann Frantsen, arrangør av Kvinner i Havet Foto: Privat
Monica Langeland, arrangør av Kvinner i Havet Foto: Janita Zenteno

Reell endring

Debatten om kvinnelig representasjon i styrer og verv i fiskerinæringen har vist hvor vanskelig det er å få til en endring. Dette til tross for at forskning viser at likestilling er bra for alle. Bedrifter med en balansert ledersammensetning leverer jevnt over bedre økonomiske resultater. Teorien tror vi er gammelt nytt for de fleste. Og uttalte målsetning om bedre kjønnsbalanse har vært tydelige. Så nå gjelder det å omsette festtaler til praksis også i fiskerinæringen. Walk the talk.

Fiskerinæringen er en mannsdominert næring, og styrerommene i dag speiler dette. Så for å bedre kjønnsbalansen i styrene, må det gjøres noe aktivt. Man går glipp av verdifulle innspill slik næringen er sammensatt i dag når fiskeriframtiden formes. Verdifulle innspill både for menn og kvinner.

I styrerommet har spillereglene og tankesett vært definert av menn. Og det er lett å fortsette i samme mønster når vi vet at man ofte rekrutterer folk som ligner på en selv. Det er lettere å rekruttere kvinner når du allerede har dem i teamet. Derfor håper vi å inspirere til få flere kvinner inn i lederstillinger og styreverv.

Målet er ikke bare et «Girl Power»-arrangement, målet er like mye å få ledere til å heve blikket og bli bevisst den viktige rollen ledere har for å endre holdninger og vise vei. Vi er opptatt av at de som deltar på konferanse ikke bare skal bli motiverte, men at den også skal bidra til en reell endring. Så hvis du er en leder og dine kvinnelige ansatte spør om de kan delta på konferansen, så håper vi du sier ja og melder deg selv på samtidig!

Etterlysning

Så derfor etterlyser vi menn! Og særlig menn fra fiskerinæringen! Vi håper dere kommer sterkere på banen. Vi har plass til 300 i storsalen på Scandic Ørnen, og nærmere 200 av disse billettene er allerede solgt. De fleste billettene til nå er reservert av kvinner i oppdrettsnæringen. Fiskerinæringen består for det meste av mindre bedrifter/organisasjoner enn oppdrettsnæringen, og disse har kanskje en vel så lang vei å gå for å oppnå likestilling.

Budskapet vårt er at damene fins og dere vil finne mange av dem samlet i Bergen 29. september. En fantastisk mulighet til å treffe nye potensielle kvinnelige kollegaer. Vår klare invitasjon går derfor til alle lederne der ute, kom selv, inviter styrelederen og send dem som leter etter styrekandidater. Vår erfaring er at den som leter finner!