Daglig er det negative omtaler av oppdrettsnæringen blant annet medisinbruk, rømminger og dyrevelferd. Forvaltningen med fiskeriministeren forfekter en femdobling av produksjonen i store festtaler.

Hva med andre brukere av allmenningen har Sjømatministeren noen plan for hvor de skal gjøre av seg eller blir det å fortsette å selge kysten til høystbydende.

Da gjenstår det å se om oppdrettsnæringen greier å rette på kritikkverdige forhold som skulle være kriteriene for å øke produksjonen.