Globalt sett står matsvinn for 8 til 10 prosent av klimautslippene våre.I tråd med FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnet