Det jeg observerte kunne like gjerne skjedd fra en stor tråler i Barentshavet.

Små fartøy fisker kystnært og leverer fangsten hver dag. Deres utfordring er ofte at de ikke har nok plass om bord, eller utstyr til å håndtere restråstoffet. Selv om flere fiskemottak tar imot hel fisk, og videre prosessering og utnyttelse av restråstoffet skjer i land, så kastes mye på havet.

Må lagres over tid

Havfiskeflåten har andre utfordringer. Fartøyene er på havet i flere uker og restråstoffet må behandles og lagres om bord over lengre tid.