Som de fleste vet har FN utarbeidet 17 bærekraftsmål. De tar opp i seg bærekraftsdimensjonene miljø, økonomi og sosial utvikling og ser disse i sammenheng. Kanskje det derfor blir