Torsken er sentral i det norske bildet av fiskeriene. Med rette så, det er vår største kommersielle art