Norge og andre land lever av å eksportere varer med miljøavtrykk. Laks er en slik eksportvare. Oppdrett av laks scorer høyt på noen bærekraftsindikatorer. Laksen konverterer fôr svært effektivt