I eventyret Ali Baba og de 40 røverne fra Tusen og en natt, var det nok å si «Sesam, lukk deg». Kommunestyret i Tromsø prøvde i forrige uke å bruke samme trylleformel. Ikke for å lukke porten i eventyret. Men for å erstatte dagens åpne oppdrettsmerder med lukka anlegg på land eller på sjøen.

Ikke grunnlag

Landanlegg og lukka anlegg på sjøen har i mange år vært lansert som framtidas løsning for oppdrett i Norge. Ei løsning som angivelig med et slag vil befri oss fra alle problemer med lus, rømming og påstått forurensning. Når oppdrettsnæringa ikke har kasta seg på denne bølgen, er det ifølge forkjemperne for lukka anlegg, bare fordi oppdretterne er bakstreverske og gjerrige. Etter deres oppfatning er tida derfor inne for å bruke tvang. Slik Tromsø kommunestyre i sin visdom nå har prøvd på.

Virkeligheten er en smule annerledes enn det enkle bildet som tilhengerne av lukka anlegg har søkt å male. Det er verken teknologisk eller økonomisk grunnlag for å kaste de åpne merdene på båten til fordel for lukka anlegg. Lukka anlegg vil i praksis legge kysten brakk. Krav om slike anlegg vil være ei sikker oppskrift for å ta livet av fiskeoppdrett som ei lønnsom næring og ei næring som skaper mange og viktige arbeidsplasser i vår landsdel.

Oppdrettsnæringa i Norge starta i si tid med drift i lukka anlegg. Det ble ingen suksess. Det var først da man begynte å bruke åpne merder, at det ble veg i vellinga.

Formidabelt strømforbruk

Til dags dato er det ingen som har lyktes med å skape lønnsom drift i lukka anlegg. Om man en gang i framtida vil lykkes, er høyst usikkert. Det som er realistisk i overskuelig framtid, er å produsere større smolt før den settes i sjøen i åpne anlegg. Den utviklinga er på gang. Men derfra til å skulle produsere laksen i lukka anlegg heilt fram til den er slakteferdig, vil neppe være løsninga for fiskeoppdrett i Norge.

Investeringskostnadene for et lukka anlegg vil være det mangedobbelte av kostnadene for åpne sjøanlegg. På AquaNor-messa i Trondheim i 2017 presenterte Nofima-forskerne Audun Iversen og Øysten Hermansen tall på dette. Åpne merder hadde en investeringskostnad på 50 kroner per kubikkmeter oppdrettsvolum. For lukka anlegg i sjøen var tilsvarende kostnad 5000 kroner, det vil si 100 ganger høyere. For landanlegg var investeringskostnaden 20.000 kroner altså 400 ganger høyere.

I åpne merder sørger naturen sjøl for å skifte ut vatnet slik at oppdrettsfisken får tilført oksygen og at mengden ammoniakk og karbondioksid holdes nede. Lukka anlegg vil kreve at denne utskiftinga må skje ved bruk av pumper. Det er enorme mengder vatn som må skiftes ut. Og strømforbruket vil bli formidabelt. At framtida vil gi oss lave strømpriser, er rein ønsketenkning.

Det er verken teknologisk eller økonomisk grunnlag for å kaste de åpne merdene på båten til fordel for lukka anlegg

Havari og rømming

De som ivrer for at oppdrettsnæringa må flytte på land, har neppe skjønt hvor store landarealer i strandsonene som da vil bli beslaglagt. Et landareal tilsvarende halve Tromsø øy vil gå med. Det framgår av sluttrapporten «Analyse av landbasert oppdrett av laks: produksjon, økonomi og risiko» som kom i september i år fra NTNU, Sintef og SNF.

Lukka anlegg i sjø er ingen garanti mot lus. Sjøl om det hentes vatn langt nede i sjøen, vil lus kunne følge med. Lukka anlegg vil utvilsomt kunne redusere påslaget av lus. Men problemet vil ikke bli eliminert.

Mange går rundt og trur at lukka anlegg er rømningssikre. Slik er det ikke. Havari har forekommet og vil forekomme også ved åpne anlegg. Stormen Ole førte til havari for det lukka sjøanlegget Aquadome. De åpne merdene er i praksis sikrere mot uvær enn de store og kompakte lukka sjøanleggene.

Forkjemperne for lukka anlegg innbiller seg også at det bare er i åpne merder det kan bli utfordringer med at fisk dør. Det er ei myte. Erfaringa så langt er at det er stor risiko for dødelighet i lukka anlegg. Dette er årsaken til at forsikringsselskap vegrer seg for å forsikre slike anleggEller som veterinær Ivar Hellesnes skreiv i et innlegg i Klassekampen i august i år: «Laksen dauer – også med lukka anlegg.»

«Om lukka anlegg blir eit krav, er det slutten for lakseoppdrett her i landet. Med den kysten vi har, med fantastiske forhold for lakseoppdrett, er det galskap å krevje hermetisk tette anlegg. Eg skjøner det ikkje».

Dette var budskapet til oppdrettspioneren Hans Petter Meland på Lovund da Dag og Tid-journalisten Per Anders Todal var på besøk i 2014. (Sitert fra Todals bok «Havlandet» som kom ut i haust).

Meland gikk ut av tida i april i år. Men hans utsagn fra 2014 er det fortsatt god grunn til å lytte til. Også for kommunestyret i Tromsø.