Uregulert, fritt fiske? Det stemmer aldeles ikke. Turistene kan bare bruke stang og håndsnøre,