Sjømateksporten satt nok en bestenotering i august. Det sender eksportverdien