Bygda tømmes mange steder for folk. Debatten om distriktene blir av mange redusert til krav om at man ikke må