Kanskje kan det pågående arbeidet i ICES, med gjennomgang av metodikken rundt kysttorskbestanden, bidra til at kysttorsken i nord redefineres ut av kategorien truet og vi berger MSC merket for skreien?

Det er å håpe på at da kan vi søke om forlengelse av dagens sertifikat. Det ville være dramatisk for norsk sjømatnæring om skreien mister sitt miljømerke.

Trude Borch, seniorforsker Akvaplan Niva Foto: Akvaplan-niva

«Papir-kvote»

Kysttorsken har historisk vært en politisk torsk, en kvote som har kommet til som følge av politiske forhandlinger mer enn forskning, bestandsestimering og kunnskap om størrelsen på kysttorsk-fangster.