Kanskje kan det pågående arbeidet i ICES, med gjennomgang av metodikken rundt kysttorskbestanden, bidra til at