Styret i Fiskarlaget Nord har i møte 1. mars diskutert situasjon knyttet til sertifisering av norsk fisk. Norge står blant annet i fare for å miste godkjenningen fra Marine Stewardship Council