Regjeringens strategi for bedre likestilling i fiskeriene ble i forrige uke presentert av fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen. Strategien inneholder tiltak som skal bidra til økt rekruttering av kvinner og å identifisere og fjerne hindre, slik at kvinner og menn skal ha like muligheter til å etablere seg i yrket.

Alice Helleberg, landsstyrerepresentant i Norges Kystfiskarlag Foto: Privat


Tom Vegar Kiil, leder Kystfiskarlaget Foto: Privat

Arbeidet med strategien har blant annet avdekket at kvinner kommer senere inn i yrket enn menn. Derfor vurderer regjeringen å heve aldersgrensen for rekrutteringskvoteordningen og kvotetillegget til ungdom til over 30 år for kvinner. Nærings- og fiskeridepartementet bevilger også 1,5 millioner til en søknadsbasert tilskuddsordning med formål å øke rekrutteringen til fiskeriene.

Strategien viser også til at både fiskernes organisasjoner og fiskesalgslag har en jobb å gjøre når det kommer til å rekruttere kvinner. Disse oppfordres til gjennom sine organisasjoner å sikre representativitet fra begge kjønn i styrende organer. Regjeringen skal også evaluere tiltaksplanens måloppnåelse innen to år.

Strategien bekrefter mye av det som kvinner opplever som problematisk i næringa, men at hovedutfordringen blir å gjøre ord om til handling. Dette blir ikke fikset bare fordi regjeringa har vedtatt en strategi. Jobben må gjøres ute i næringa, både på kaia, i den enkelte båt/rederi, i organisasjonene og salgslag. Også myndighetene må bli bedre å ta med kvinnelige fiskere i arbeidet med offentlige utredninger som omhandler de generelle rammevilkårene for fiskerinæringen.

Norges Kystfiskarlag ønsker strategien velkommen og vi kommer til å ha høyt fokus på likestillingsarbeidet i kystflåten. I første omgang skal vi selvfølgelig lese rapporten og diskutere forslagene som foreligger på vårt landsstyremøte i oktober.