Vårt standpunkt er imidlertid at begge, både eier og høvedsmann må stå på blad B i