De norske pelagiske ringnotfartøyene har hatt god lønnsomhet over tid, og kvotetaket for pelagisk ringnot ble i 2015 hevet