Hva er det som er så galt at en 12-15 meter stor båt fisker på en 10 meter kvote med samme rettighet som en båt på 10 meter.

Det er jo en hel haug med båter på 15 til 42 meter som fisker på kvoter fra båter på 11-12 meter, og med samme rettighet og helt uten avkorting i forhold til de som har faktisk lengde i forhold til kvoten på 11-12 meter.

Konsekvensene blir som følger:

  • Hvis 280 båter over 11 meter må selges for at rederne må kjøpe seg en båt under 11 meter, hvem skal kjøpe de 280 båtene uten kvotegrunnlag?
  • Hvor mye blir de verdt i forhold til regnskapsmessig verdi, og hvem skal ta det tapet? Snilt regnet snakker vi i størrelseorden minst 600 mill.

Videre står rederen ribbet tilbake uten egenkapital, får kanskje ikke solgt båten heller og har ingen mulighet til å kjøpe ny.

De store båtene over 21 meter som fisker på små sjark-kvoter på 11-12 meter og opp til 20 meter får ta med seg drifts grunnlaget opp i den største gruppen.

De 280 som enten må kvitte seg med båten og tape millioner og få livsverkene sine rasert av dagens regjering, vil miste driftsgrunnlaget hvis de blir flyttet uten en kvote som reflekterer grunnkvoten i gruppen de blir flyttet til.

Driftsgrunnlaget for mange av de 280 er det frie sei og hyse fisket, og overreguleringen de har hatt. De vil også miste samfiskemuligheten som har vært eksistensiell for veldig mange.

Hvordan kan myndighetene rettferdiggjøre en slik handling.

For å løse dette er det flere alternativer:

  • Det mest fornuftige er å skrote hele kvotemeldingen og beholde den vi hadde. Den har gitt mulighet til fri fartøyutforming og skapt gode arbeidsplasser. Den har gitt muligheten til yngre nyetablerte fiskere med en liten kvote å kjøpt en større båt og skapt både to og tre ekstra arbeidsplasser og utnyttet alternative fiske arter.
  • De 280 båtene som tvangsflyttes må få kvote etter faktisk lengde. Alternativet er å få faktorer i sei og hysefisket som reflekterer kvantumet de mister ved å tvangflyttes. De som har drevet samfiske må få med seg driftsgrunnlaget i form av struktur.

Gruppen med de 280 taperne i kvote meldingen blir tvunget til å gå til sak mot staten for den voldtekten de blir utsatt for og også til menneskerett domstolen i Haag. Det er en grov forskjellbehandling de utsettes for.

Vi nekter å diskrimineres slik det legges opp til. Store båter får med seg driftsgrunnlaget fra små sjarker og når strukturen tilbakefaller til de nye hjemmelslengdene, får de kvotene stikk i strid med inngåtte avtaler. Hvem skal peke på kvotene om 7-8-15 år og si at de tilhørte der og der? Ingen.

Det er forøvrig like rett at de 280 som flyttes får med seg samfiskekvoten, som at de store båtene får ta med seg sjarkkvoter og strukturkvoter ut av sin opprinnelige gruppe.

Det blir argumentert at samfiske ikke skulle være permanent. Nei, kanskje ikke, men det faktum at de som blir igjen i gruppen får samfiske, er diskriminerende.

Videre var det jo også avtalt at strukturkvotene skulle tilbake til gruppen de var hentet fra, og det blir jo nå fraveket.

Et viktig spørsmål myndighetene kan stille seg er: Hvorfor fisker en haug med båter på 11 meter til 15 meter på kvoter under 11 meter?

Jo, det er fordi myndighetene har tillatt at båter helt opp til 42 meter fisker på kvoter de små egentlig skulle ha.