2020 vil bli stående som året da det ble vedtatt et rammeverk de færreste i næringen ønsker seg, som ingen aner konsekvensene av, og som gir myndighetene stort hodebry for hvordan de skal følge opp. Rammeverket som ble vedtatt i behandlingen av den såkalte Kvotemeldingen skulle