Fiskeripolitikken har i lang tid vært forankret i brede, politiske kompromisser mellom Arbeiderpartiet, sentrumspartiene og Høyre. 

I tillegg bygger politikken på fordelingskompromisser mellom medlemmer og ulike flåtegrupper i Norges Fiskarlag. Etter planen skal Stortinget i mars behandle den nye kvotemeldinga. Med unntak av debatten om den foreslåtte kvotebeholdninga, så dreier diskusjonen seg nå mest om alt det meldinga ikke foreslår og om brutte forventninger. Men mye tyder på at det ikke er politisk flertall for omfattende endringer i den fiskeripolitiske kursen.

Jahn Petter Johnsen, professor i fiskeriforvaltning, Norges fiskerihøgskole/ Norges arktiske universitet i Tromsø, Foto: Nils Torsvik

Alle partiene på Stortinget slutter opp om hovedtrekkene i disse tre lovene.