Fiskeripolitikken har i lang tid vært forankret i brede, politiske kompromisser mellom Arbeiderpartiet, sentrumspartiene og Høyre. I tillegg bygger politikken på fordelingskompromisser mellom medlemmer