Nærings- og fiskeridepartementet har i flere år gitt kvotebonus for fartøy som ønsker å fangste for levendelagring. Næringen har gjennom bedriftsklyngen Arena Torsk