I vinter var førstehåndsprisene på torsk rekordhøy, hvor særlig et sterkt ferskmarked og en sesongmessig svak krone løftet prisen i årets første måneder. Høye priser skapte imidlertid utfordringer for produsentene av klippfisk, saltfisk og