Det er mange som har ei forklaring på kvifor fiskeindustrien slit med dårleg lønsemd, og at vi eksporterer stadig