Fiskeri- og havbruksnæringa har vore ramma av jordskjelv tidlegare. Vi har over natta blitt utestengt frå nesten alle viktige marknader; Russland, USA, Kina, Nigeria og for