Kommentar: Tanten i Akersgata, Aftenposten, skrev nylig på lederplass at det er på tide å skrote Stad-prosjektet en gang for alle, og at årets statsbudsjett er siste mulighet til å gjøre dette. Tunnelen er budsjettert til å koste tre milliarder kroner, noe som etter avisens mening er altfor mye penger. Nå som staten skal spare noen samferdselsmilliarder bør tunnelen være det første prosjektet som står for fall, skriver Aftenpostens lederskribent fra sin kontorpult midt i oslogryten.

Øystein Hage, ansvarlig redaktør Fiskeribladet/IntraFish.no Foto: Lena Knutli

Værhardt også i 2022

Prosjektet Stad Skipstunnel ble lansert for første gang for 144 år siden. I alle tider har transport av gods, mat og for den del turister blitt utfordret av det værharde Stadhavet. Aftenposten har rett i at det var flere ulykker i området i gamle dager enn i dag på grunn av sikrere båter og utstyr. Men der stopper det. Været i området er nemlig like ille, trolig verre, enn det var da planene først kom på bordet. På vinterhalvåret er området nærmest daglig preget av sterk vind, og den kommer flere ganger i året opp i orkan styrke.

For å illustrere værsituasjonen er det nå midt i september meldt om sterk kuling over Stad fire av de neste åtte dagene (perioden 15.–22. september). Hvordan situasjonene er i vinterhalvåret er det ikke vanskelig å gjette seg til. Selv ikke for lederskribenten i Oslo.

Stad skipstunnel er viktig for næringslivet på kysten. Store deler av verdiene dette landet skaper skjer nemlig på kysten, og ikke minst på Vestlandet. Tunnelen er derfor flere ganger blitt vurdert som samfunnsmessig lønnsom. Den bidrar til både tryggere og raskere godstransport. Hva er mer framtidsrettet enn det?

Det grønne skiftet

Faktum er nemlig at mer gods bør flytte til havs. Det er viktig ikke minst i lys av det grønne skiftet vi står midt i. Det er også økonomisk fornuftig å satse på havet. Det sparer oss for kostnader knyttet til veislitasje, ny veibygging og årevis med veivedlikehold. Det er samtidig et politisk mål om å flytte mer gods fra vei til sjø.

Problemet er heller at politikerne aldri har tatt skikkelige grep for å snu utviklingen. Riksrevisjonen påpekte senest i 2018 at de siste regjeringene i årevis hadde sviktet for å nå målet om å få mer godstransport over fra vei til sjø og bane. Stadstunnelen er en mulighet til å nettopp å gjøre noe med dette.

Tunnelen er ikke minst viktig for en samlet norsk fiskerinæring. Arbeidsplassene er plassert på kysten, og både brønnbåter og fiskebåter trafikkerer dette området daglig. Fiskebåter med fangst om bord kan ikke risikere å bli liggende værfast.

Bransjen skaper milliarder av kroner i verdier for den norske stat, og det bør være rett og rimelig at behovene til bransjen blir tatt hensyn til. Det er nemlig den blå økonomien Norge skal leve av i framtiden.

Kunnskapsløst

Holdningen til pressemakten i hovedstaden er imidlertid ikke overraskende. Det er nærmest som ekko å høre av deler av landets politikere. Fra politisk hold har det nemlig gått prestisje i å trenere prosjektet. Så snart én utredning har konkludert med at tunnelen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, blir det av politiske myndigheter bestilt en ny – med et annet, ønsket resultat. Slik har årene gått.

Både konseptanalyser og samfunnsmessige analyser er det dermed blitt haugevis av. Satt på spissen så kunne tunnelen nærmest vært bygget for de pengene det offentlige Norge har brukt på å urede tunnelen.

Kutt heller i Oslo

Dersom Aftenposten absolutt skal spare penger så bør de først titte i egne nærområder. Eksempelvis kan jo kuttlisten starte med Hammerborgtunnelen under regjeringskvartalet, et prosjekt som selv byrådet i Oslo ikke ønsker og som har en prislapp på 3,4 milliarder kroner. Og hva med Fornebubanen, som Aftenposten har beregnet vil koste 30 milliarder koner. Det vil si ti-gangen av Stad skipstunnel.

Skal avisen først se ut i Distrikts-Norge vil det være langt mer fornuftig å skrote bruen over Bjørnarfjorden sør for Bergen. Der kan staten alene kutt 39 milliarder kroner. Det vil reduserer bilbruken og spare store naturområder. En vinn-vinn sak. Broen er langt mindre framtidsrettet enn en båttunnel som gjør transporten raskere og havet sikrere.

Så skal Aftenposten virkelig spare penger så er Fornebubanen og gigantbroen i vest to prosjekter som virkelig vil spare staten for milliarder. Avisens konklusjon om Stadtunnelen viser derfor hvor liten forståelse pressemakten i Oslo har for behovene i Kyst-Norge – og hvilke utfordringer næringslivet i distriktene har. Hadde avisen innehatt den kunnskapen hadde de aldri konkludert som de gjør.