Kunnskapsløst i hovedstaden. Stad skipstunnel er både grønn og fremtidsrettet

Pressemakten i hovedstaden vil skrote Stad skipstunnel fordi prosjektet er for dyrt. Konklusjonen viser dessverre hvor liten forståelse det er i Oslo for hvordan verdiene skapes på kysten og hvordan de bør transporteres ut i verden.

Oversiktsbilde over tunnelinngangen i Moldefjorden. (ENG) Overview picture of the tunnel entrance in the Moldefjord. Stad skipstunnel vil gi trygg seilingsled selv for store fartøy. Stad skipstunnel.
Oversiktsbilde over tunnelinngangen i Moldefjorden. (ENG) Overview picture of the tunnel entrance in the Moldefjord. Stad skipstunnel vil gi trygg seilingsled selv for store fartøy. Stad skipstunnel.Foto: Kystverket/Snøhetta/Plomp
Publisert 14. September 2022, kl. 14.16Oppdatert 14. September 2022, kl. 15.03