Dermed er den negative utviklingen fra april og mai reversert, men veksten i eksportverdien må sees i sammenheng med ei svak norsk krone. Tall fra Norges Sjømatråd viser