Det vil være totalt ødeleggende for mange norske fiskeprodukter ute, og vi er enig med dem som mener Marine Harvest i denne saken er mest opptatt av å mele sin egen kake.

På oss virker det utrolig at et selskap som har bygget opp hele sin virksomhet på velvillighet fra norske myndigheter, nå plutselig vil ta livet av en ordning de selv har nytt godt av.

Oppdrettsgiganten klaget i vår markedsføringsavgiften inn til EFTAs overvåkningsorgan ESA. Bakgrunnen for klagen var tredelt. For det første at det er ulovlig statsstøtte, for det andre at det er ulovlig støtte til eksport av fisk og for det tredje at det er ulovlig med støtte til innenlands markedsføring av norsk fisk.

Det