I og et et på Fiskeribladets nettsider den 29. april, kjører Geir Pollestad (SP) fram