Pelagisk fiskeri klarar seg godt til tross for ein krevjande koronasituasjon i næringa. Hittil i år er det eksportert verdiar for ca. 3,2 milliardar kroner. Dette er 25 prosent høgare enn på same tid i